• ...
  • ...
  • ...

ข่าวสารในคณะ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรูปกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ประจำปี2563...

2020-09-21 16:01:56
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาอัจฉริยะทางโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส...

2020-08-06 11:56:13
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาห...

2020-08-21 11:02:36
อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญสาขา ไหว้ครู รับขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสา...

2020-09-15 10:42:22
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail ...

2019-09-27 11:34:17
อ่านเพิ่มเติม