• ...
  • ...

ข่าวสารในคณะ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรูปกิจกรรม

กำหนดการ การตรวจคัดกรองเชื้้อCOVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK คณะเทค...

2021-11-20 12:18:38
อ่านเพิ่มเติม

ราชบุรีใช้รังสีอัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet ) ฆ่าเชื้อโควิด 1...

2021-08-25 00:23:21
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ...

2021-07-14 21:43:09
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับสำเร็จการศึกษา "ระดับปริญญาเอก" อาจารย์ ดร...

2021-07-09 22:06:51
อ่านเพิ่มเติม

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (DMT) ปฏิบัติงาน Live สดการปฐมนิเ...

2021-06-29 23:12:43
อ่านเพิ่มเติม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร...

2021-06-24 17:18:56
อ่านเพิ่มเติม