• ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...

ข่าวสารในคณะ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรูปกิจกรรม

คณบดีฯ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ...

2022-07-12 15:58:16
อ่านเพิ่มเติม

“วันสงกรานต์สานใจ”  ประจำปี 2565...

2022-04-22 09:11:42
อ่านเพิ่มเติม

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมปฏิบัติหน้าที่ งานประชุมวิ...

2022-03-03 00:47:48
อ่านเพิ่มเติม

ถวายพระราชสมัญญา ร.9 พระบิดามาตรฐานการช่างไทย 2มีนาคม วันม...

2022-03-03 00:28:54
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ การตรวจคัดกรองเชื้้อCOVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK คณะเทค...

2021-11-20 12:18:38
อ่านเพิ่มเติม

ราชบุรีใช้รังสีอัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet ) ฆ่าเชื้อโควิด 1...

2021-08-25 00:23:21
อ่านเพิ่มเติม