ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเภทบัณฑิต จำนวน 1 อัตร

โดย : ADMIN วันที่ : 12/08/2564 เวลา : 00:21 ดูไปแล้ว : 27 ครั้ง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเภทบัณฑิต จำนวน 1  อัตรา

บุคคลผู้สนใจร่วมโครงการฯ สมัครด้วยตนเอง 
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ระหว่างวันที่ 13-20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดแบบไฟล์ >>>> ประกาศรับสมัคร