ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 8

โดย : ADMIN วันที่ : 21/09/2564 เวลา : 10:39 ดูไปแล้ว : 13 ครั้ง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 8

ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเภทประชาชน จำนวน 1 อัตรา

บุคคลผู้สนใจร่วมโครงการฯ สมัครด้วยตนเอง

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)