คณบดีฯ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน

โดย : ADMIN วันที่ : 2022-07-12 เวลา : 15:58:16 ดูไปแล้ว : 5 ครั้ง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

พร้อมด้วยรองคณบดีฯ คณาจารย์

และบุคลากร

ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ

“การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

และสถาบันไทย-เยอรมัน

ณ ห้องประชุม “ออดิทอเรียม” อาคารพนาเวศ

โรงงานโตโยต้า (บ้านโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา