รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

โดย : ADMIN วันที่ : 2022-12-15 เวลา : 14:57:57 ดูไปแล้ว : 5 ครั้ง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดย ผศ.ว่าที่ รต.ดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และคณาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับรางวัลครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี