“วันสงกรานต์สานใจ”  ประจำปี 2565

โดย : ADMIN วันที่ : 2022-04-22 เวลา : 09:11:42 ดูไปแล้ว : 2 ครั้ง

Trulli

วันที่ 21 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรและนักศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยร่วมในพิธี ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกัน โควิด 19 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย สร้างการมีส่วนร่วมให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   ซึ่งได้จัดงานเป็นประจำทุกปีช่วงท้ายวันสงกรานต์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะและถวายพวงมาลัย สรงน้ำพระพุทธชินวรราชสังวราภิมณฑ์ หรือหลวงปู่โต๊ะ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด) ซึ่งมีคณะอาจารย์ และบุคลากรร่วมในพิธี และในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ สานใจครั้งนี้ยังมีกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจากสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดซุ้มเรียนรู้การทำอาหารและขนมไทยให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้ชิมและเรียนรู้ในซุ้มๆต่างอีกด้วย

Situs judi slot online gampang menang Slot88 menghadirkan kemudahan untuk hal penyetoran dana / deposit juga. Anda bisa melakukan deposit di SLOT GACOR HARI INI Slot88 bukan hanya dari bank.

Trulli