สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับการตรวจประกันระดับหลักสูตรฯ  Online

โดย : ADMIN วันที่ : 2021-06-22 เวลา : 11:30:50 ดูไปแล้ว : 1 ครั้ง

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
รับการตรวจประกันระดับหลักสูตรฯ 

ใรรูปแบบ Online

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา

อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน ซึ่งรวมถึง Metta Kongkakul, L-Jay Ditt และ Indy Junior, หน้าจอ และข้อความ