กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ประจำปี2563

โดย : ADMIN วันที่ : 2020-09-21 เวลา : 16:01:56 ดูไปแล้ว : 3 ครั้ง

 

          กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ประจำปี2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

           ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและบุคลิกภาพที่ดี เป็นนักศึกษาต้นแบบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • ดาว - เดือน และขวัญใจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี2563

   

 

  • กิจกรรมดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     

      

    

 

  • ทีมงานข้างหลังกล้อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม