โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีมีดเหล็กลายโบราณสู่การอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายอาชีพให้ชุมชน

โดย : ADMIN วันที่ : 2020-09-08 เวลา : 15:19:02 ดูไปแล้ว : 93 ครั้ง

        โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีมีดเหล็กลายโบราณสู่การอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายอาชีพให้ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณแผ่นดิน ปี 25ุ63