อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา

โดย : ADMIN วันที่ : 2019-05-22 เวลา : 14:02:46 ดูไปแล้ว : 81 ครั้ง

อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับในขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ รวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการ 37 คน จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562

ขอบคุณจ้อมูลจากเพจ Coop_MCRU