ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

โดย : ADMIN วันที่ : 15/02/2566 เวลา : 15:36 ดูไปแล้ว : 6 ครั้ง

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินการไปด้วยความเรียบจึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นโดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 และเลือกตั้งในวันที่ 8 มีนาคม 2566

สมัครได้ที่ ลิงค์สมัคร 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2
  • เป็นผู้มีจิตอาสา