การนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

โดย : ADMIN วันที่ : 18/04/2565 เวลา : 16:42 ดูไปแล้ว : 4 ครั้ง

การนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ผ่านโปรแกรม Google form

https://fb.watch/csVkwzI4Yg/