ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : ADMIN วันที่ : 12/04/2565 เวลา : 14:55 ดูไปแล้ว : 6 ครั้ง

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บเานจอมบึง เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://drive.google.com/file/d/13PYTJV_IDDjcE3bTxetwdoxieT4hDBsO/view?usp=sharing