ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี จิตอาสา ขาดแคลนฯ จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563

โดย : ADMIN วันที่ : 23/08/2564 เวลา : 14:09 ดูไปแล้ว : 4 ครั้ง

กิจกรรมมอบทุนแก่นักศึกษาเรียนดี มีจิตอาสา ขาดแคลนฯ

จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ