ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 4 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเภทนักศึกษา จำนวน 1

โดย : ADMIN วันที่ : 17/06/2564 เวลา : 22:31 ดูไปแล้ว : 11 ครั้ง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 4
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเภทนักศึกษา จำนวน 1  อัตรา

บุคคลผู้สนใจร่วมโครงการฯ สมัครด้วยตนเอง 
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดแบบไฟล์ >>>> ประกาศรับสมัคร