การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3

โดย : ADMIN วันที่ : 18/05/2564 เวลา : 21:18 ดูไปแล้ว : 9 ครั้ง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3
ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
บุคคลผู้สนใจร่วมโครงการฯ สมัครด้วยตนเอง 
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ระหว่างวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถรับชมเป็นไฟล์ PDF. ได้กดที่นี้ : ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม