การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โดย : ADMIN วันที่ : 20/04/2564 เวลา : 17:50 ดูไปแล้ว : 13 ครั้ง

** ประกาศ

การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวนอัตราที่รับ ประเภทประชาชน จำนวน 1 อัตรา

** ให้บุคคลผู้สนใจร่วมโครงการฯ สมัครด้วยตนเอง ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)