สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีได้มามอบเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่นประจำปี 2563

โดย : ADMIN วันที่ : 29/03/2564 เวลา : 13:56 ดูไปแล้ว : 6 ครั้ง

25 มีนาคม 2564 นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นายดำรงศักดิ์ บุญสกุลศักดิ์ ผู้แทนจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีได้มามอบเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่นประจำปี 2563 นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันให้กับมหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบและคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดภัยของมหาวิทยาลัยร่วมรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ