อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในสถานการโควิต-19 27 มีนาคม 64 8.30-17.00

โดย : ADMIN วันที่ : 05/03/2564 เวลา : 17:32 ดูไปแล้ว : 4 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในสถานการโควิต-19  27 มีนาคม 64  8.30-17.00

ห้อง 1731  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม