กิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผู้นำนักศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรมจ.

โดย : ADMIN วันที่ : 05/03/2564 เวลา : 11:02 ดูไปแล้ว : 24 ครั้ง

#วันพุธที่3มีนาคม2564

กิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ

ภาวะผู้นำนักศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรมจ.

•• สองคู่หูสายกิจกรรม ••

“กล้าคิดและต้องกล้าทำและต้องกล้าเปลี่ยนแปลง”

“การเรียนสร้างงานประสบการณ์สร้างเงิน”

“การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น”

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง สิบเอก สรศักดิ์ ล้อมกระโทก และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง สิบเอก สรศักดิ์ ล้อมกระโทก และผู้คนกำลังยืน