เชิญชวนเข้าร่วมและให้กำลังใจนักศึกษาในกิจกรรมการประกวดดาวเดือน 2563

โดย : ADMIN วันที่ : 11/09/2563 เวลา : 14:51 ดูไปแล้ว : 628 ครั้ง

   

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาวเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 20.00 น.

เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถพิเศษของนักศึกษาและบุคลิกภาพที่ดี เพื่อการประกวดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา เป็นนักศึกษาต้นแบบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และส่งเข้าร่วมประกวดนักศึกษาต้นแบบในระดับภายในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป