คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 2018 International Workshop on Materials, Chemistry and Engineering (IWMCE 2018)! IWMCE 2018 will be held in Xiamen, Fujian, China during June 1  
  วันที่ : 26 ตุลาคม 2561  
  รายละเอียด :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC)

ในการประชุมวิชาการ 2018 International Workshop on Materials, Chemistry and Engineering (IWMCE 2018)! IWMCE 2018 will be held in Xiamen, Fujian, China during June 16th-17th, 2018.
 

รายละเอียด

  

 

 
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : ทีมงานเว็บมาสเตอร์    
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง