คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
เรื่อง : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560  
  รายละเอียด :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560
ณ รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ท แอนด์สปา กาญจนบุรี
 
     
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง