ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 2017 ประเทศสิงคโปร์

โดย : ADMIN วันที่ : 2017-07-06 เวลา : 10:12:35 ดูไปแล้ว : 286 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 2017 International Conference on Advanced Energy Materials (ICAEM 2017), November 17-19, Singapore