ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) Japan

โดย : ADMIN วันที่ : 2017-03-27 เวลา : 08:44:29 ดูไปแล้ว : 831 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd International Conference on Energy Materials and Applications, 2017 ที่จะจัดขึ้นที่เมือง Hiroshima, Japan  ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560

SLOT DEPOSIT PULSA