นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียให้สัมภาษณ์กับรายการ East View ช่อง ThaiPBS ในประเด็นที่น่าสนใจชื่อว่า “ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง”

โดย : JADMIN วันที่ : 2018-12-17 เวลา : 15:03:56 ดูไปแล้ว : 246 ครั้ง

ภาพที่ 1 โซเฟีย หุ่นยนต์เทคโนโลยี AI ตัวแรกของโลก

ภาพที่ 2-6 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียกำลังให้สัมภาษณ์
ภาพที่ 7 หุ่นยนต์ลาดตระเวนตรวจจับวัตถุต้องสงสัย
         เป็นที่ปราบกันดีแล้วว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีมามีบทบาทอย่างมากกับสังคมปัจจุบัน เช่น หุ่นยนต์สังหาร หุ่นยนต์ผู้ประกาศข่าว รวมไปถึง “โซเฟีย” หุ่นยนต์ AI ตัวแรกของโลกที่ได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองแล้ว ทำให้หลายคนหวาดกลัวว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ ส่งผลกระทบทางด้านลบกับมนุษย์ เกิดทัศนคติในแง่ลบกับการใช้งานเทคโนโลยี AI แต่กลุ่มนวัตกรรุ่นใหม่อย่างนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรายนามนวัตกรรุ่นใหม่ดังนี้ 
  นายภานุพงษ์ ทองห่อ ทล.บ. 2 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายรพีพัฒน์ เวที ทล.บ. 2 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายกฤษณะ กันเกตุ ทล.บ. 2 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายพงศกร ประเสริฐสวัสดิ์ ทล.บ. 1 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายวิรากร พวงทอง ทล.บ. 1 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายโสภณ นาคน้อย ทล.บ. 1 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายภาณุพงศ์ ผาดศรี ทล.บ. 1 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายวิศรุต สร้อยนาค ทล.บ. 1 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายฐาปกร ฉ่ำเกตุ ทล.บ. 1 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายวิชญ์ภาส อาศน์สุวรรณ ทล.บ. 1 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นายณัฐชนน ประเสริฐศักดิ์ ทล.บ. 1 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
         นวัตกรกลุ่มนี้กลับมีแนวคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ โดยพวกเค้ามองว่าเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งที่ดี และพวกเค้าอยากที่จะเรียนรู้การสร้าง การพัฒนา และควบคุมให้เทคโนโลยี AI ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ด้วยการนำเสนอไอเดียใช้หุ่นยนต์ออกลาดตระเวนในการตรวจหาวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เสี่ยงภัยแทนมนุษย์เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยแนวคิดนี้กลุ่มนวัตกรรุ่นใหม่กลุ่มนี้จึงถูกนักข่าวขอตัวไปสัมภาษณ์ การตอบข้อซักถามในรายการเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามได้จาก Link https://youtu.be/T0AEz9fgRZU?t=1846