บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

โดย : ADMIN วันที่ : 2023-04-27 เวลา : 15:07:40 ดูไปแล้ว : 74 ครั้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระบบคลังหน่วยกิตการร่วมพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมแนวการเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีในรูปแบบโควต้า กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี