คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดให้มีการทวนสอบรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

โดย : ADMIN วันที่ : 2021-04-26 เวลา : 01:44:17 ดูไปแล้ว : 1 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดให้มีการทวนสอบรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2563  โดยมีสาขาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตย์กรรม  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และสาขาเทดโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ดำเนินการทวนสอบรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กับอาจารย์ผู้สอน