อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในสถานการโควิต-19 27 มีนาคม 64 8.30-17.00

โดย : ADMIN วันที่ : 2021-03-05 เวลา : 17:32:01 ดูไปแล้ว : 20 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในสถานการโควิต-19  27 มีนาคม 64  8.30-17.00

ห้อง 1731  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม