อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

โดย : ADMIN วันที่ : 2021-03-05 เวลา : 17:16:16 ดูไปแล้ว : 23 ครั้ง

อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน และกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม