นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

โดย : ADMIN วันที่ : 2020-08-21 เวลา : 11:02:36 ดูไปแล้ว : 300 ครั้ง

ขอขอบพระคุณ "ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา"

ที่ให้ความอนุเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม

ในวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 นักศึกษาได้เรียนรู้ในรูปแบบเสมือนจริงจากการดู การฟัง การสัมผัส และการทดลองหรือจำลองจากของจริง

เพื่อเสริมทักษะในการเรียนรู้การรับรู้และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณ "ท่านสุชาติ ชมกลิ่น" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพในครั้งนี้ค่ะ