การสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดย : ADMIN วันที่ : 2020-05-01 เวลา : 15:48:25 ดูไปแล้ว : 888 ครั้ง

 

การสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ 
นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่องการปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อการพยากรณ์โรคในสับปะรด 
ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพของการเรียนรู้เชิงลึกในโครงข่ายใยประสามเทียม

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง