คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน ครั้งที่ 1 โชว์การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โดย : ADMIN วันที่ : 2019-08-14 เวลา : 08:52:06 ดูไปแล้ว : 62 ครั้ง

คณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน โชว์การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 พัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ “คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ” โดยผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษานำเสนอผลงานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมและคณะต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศและให้มีความรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรรม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีร่วมฐานกิจกรรรมของสาขาวิชาในครั้งนี้