บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

โดย : ADMIN วันที่ : 27/04/2566 เวลา : 15:07 ดูไปแล้ว : 78 ครั้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระบบคลังหน่วยกิตการร่วมพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมแนวการเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีในรูปแบบโควต้า กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี