ขอแสดงความยินดีกับนายธวัชวงศ์ แสงสัมฤทธิ์ ได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่องให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์ที่แสดงคุณค่าความเป็นไทย “ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข”ประจำปี 2566

โดย : ADMIN วันที่ : 28/03/2566 เวลา : 09:08 ดูไปแล้ว : 51 ครั้ง