บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เทสบาลเมืองจอมพล วิสาหกิจชุมชนไร่สุขพ่วง

โดย : ADMIN วันที่ : 17/11/2565 เวลา : 15:22 ดูไปแล้ว : 2 ครั้ง