แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : ADMIN วันที่ : 30/09/2565 เวลา : 13:54 ดูไปแล้ว : 20 ครั้ง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลิงค์ไฟล์ **แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 66**