ประชุมผู้นำนักศึกษา องค์การนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ

โดย : ADMIN วันที่ : 11/07/2565 เวลา : 15:19 ดูไปแล้ว : 13 ครั้ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีฯ

#ประชุมผู้นำนักศึกษา องค์การนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ชี้แจง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในแผนยุทธศาสตร์และประเด็นต่างๆในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย

#องค์การนักศึกษา2565

#วิศวกรสังคมMCRU

 

รับชมได้ที่นี้