โครงการ Smart Startup Company

โดย : ADMIN วันที่ : 11/05/2565 เวลา : 16:36 ดูไปแล้ว : 18 ครั้ง

โครงการ Smart Startup Company เพื่อดำเนินธุรกิจขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เปิดให้นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท)

รายละเอียด