ประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2564 (11 ต.ค. 2564)

โดย : ADMIN วันที่ : 12/04/2565 เวลา : 13:53 ดูไปแล้ว : 17 ครั้ง

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ ในประเด็นการบริหารจัดการภายในคณะ ครั้งที่ 10/2564 

ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

https://drive.google.com/file/d/1HUblpACR5UiBnMzSHq9UDWdFo3uq71ZR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xJbkq5CYrWe8jc7XKkRaIcKwiU48Q310/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lOLfF8CdvodQyV4PTID5SbSgecMVqZiE/view?usp=sharing