คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมปฏิบัติหน้าที่ งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 IEEE International Conference on Cybernetics and Innovations 2002 (ICC

โดย : ADMIN วันที่ : 03/03/2565 เวลา : 00:53 ดูไปแล้ว : 19 ครั้ง

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมปฏิบัติหน้าที่ งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์”  และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 IEEE International Conference on Cybernetics and Innovations 2002 (ICCI 2022) “Ai & Innovative Application”