ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โดย : ADMIN วันที่ : 27/07/2564 เวลา : 16:14 ดูไปแล้ว : 19 ครั้ง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 6

ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเภทนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

บุคคลผู้สนใจร่วมโครงการฯ สมัครด้วยตนเอง

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี หรือส่งเอกสารสมัครได้ที่ E:mail naksanee@mcru.ac.th

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)