ความยินดี กับ อาจารย์ ดร.นวรัตน์ วิทยาคม ที่ได้สำเร็จการศึกษา "ระดับปริญญาเอก"

โดย : ADMIN วันที่ : 09/07/2564 เวลา : 22:02 ดูไปแล้ว : 20 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.นวรัตน์ วิทยาคม อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ที่ได้สำเร็จการศึกษา "ระดับปริญญาเอก"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ