PR ON TOUR EP.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดย : ADMIN วันที่ : 28/06/2564 เวลา : 23:23 ดูไปแล้ว : 30 ครั้ง

PR ON TOUR EP.2

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ถึงมือจะจับประแจ แต่ก็ไม่แคร์เพราะมีความสุข