การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (รอบที่ 2)

โดย : ADMIN วันที่ : 13/05/2564 เวลา : 18:26 ดูไปแล้ว : 15 ครั้ง

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
จำนวนอัตราที่รับ ประเภทนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
** ให้บุคคลผู้สนใจร่วมโครงการฯ สมัครด้วยตนเอง 
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

***********************************