4-5 เมษายน 2564 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมโครงการ " ค่ายเด็ก (อาชีวะ) อนามัย" หรือ Occ Camp

โดย : ADMIN วันที่ : 08/04/2564 เวลา : 14:31 ดูไปแล้ว : 13 ครั้ง

วันที่ 4-5 เมษายน 2564 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมโครงการ

" ค่ายเด็ก (อาชีวะ) อนามัย" หรือ Occ Camp ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้นักเรียนได้รู้จักสาขาวิชาในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โดยมี ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โดยการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ และ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ที่ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉราวรรณ สารีพันธ์ พนักงานบริหารความมั่นคงปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรกับคณาจารย์ของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

และในช่วงแนะแนวแนะนำ ได้เชิญนักศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ของสาขาวิชา พบกับน้อง ๆ นักเรียน เพื่อบรรยายถึงชีวิตในการสมัครทุน การเรียนการศึกษา ในสาขาวิชา พร้อมเชิญชวนน้อง ๆ เข้ามาเรียนในสาขานี้ด้วยกัน

หัวหน้าโครงการ อ.ขณัฏฐาพรรณ ปาณนรงค์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทีม staff นศ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ ชั้นปีที่ 2

#OccCamp #OccMCRU

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม