สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต จัดอบรมนักศึกษาพี่เลี้ยง เรื่องการเขียนแบบการผลิต 2D และ 3D  27 มีนาคม 2564

โดย : ADMIN วันที่ : 29/03/2564 เวลา : 14:25 ดูไปแล้ว : 34 ครั้ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต จัดอบรมนักศึกษาพี่เลี้ยง สำหรับชั้นปีที่ 3 เรื่องการเขียนแบบการผลิต 2D และ 3D  27 มีนาคม 2564

อนุญาตเผยแพร่โดย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม