คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดย : ADMIN วันที่ : 19/03/2564 เวลา : 17:51 ดูไปแล้ว : 12 ครั้ง

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะอื่นๆ
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม </div>

        </div>
      


     </div>
     <div class=