นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ​ เรื่องการพัฒนา​ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

โดย : ADMIN วันที่ : 19/03/2564 เวลา : 17:50 ดูไปแล้ว : 12 ครั้ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกคน
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ​ เรื่องการพัฒนา​ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ